(1)
Lewowicki, T. Edukacja między Utopią a Nieutopijnym światem. Garść Refleksji W nawiązaniu Do Koncepcji trójjedni: Rodzina – szkoła – Instytucje społeczne. SPI 2019, 22, 19-34.