(1)
Chałas, K. Integracja podmiotów Edukacji W Perspektywie Aksjologicznej Jako Priorytetowe Zadanie szkoły. SPI 2019, 22, 19-36.