(1)
Chrost, M. Refleksyjność Wyzwaniem współczesnego świata. SPI 2019, 21, 55-66.