(1)
Opora, R.; Breska, R. Charakterystyka pacjentów przerywających Stacjonarną Terapię uzależnień Uzyskana Na Podstawie Analizy dokumentów Medycznych. SPI 2018, 21, 199-218.