(1)
Majewski, J. Ewangelia W Sieci. SÅ‚owo O Katolickim Autorytecie Nauczania W Wikipedii. SPI 2018, 20, 153-184.