(1)
Jasnos, R.; Seredyńska, A. Między ujarzmiającym a wyzwalającym – O Autorytecie Kościoła wychowującego Z wierzącymi. SPI 2018, 20, 133-152.