(1)
Mółka, M. O Problemie duchowości W Pedagogice Resocjalizacyjnej. SPI 2018, 21, 63-84.