(1)
Pulak, I.; Szewczuk, K. Możliwości Budowania Spersonalizowanej Przestrzeni Edukacyjnej Dla Wspierania Rozwoju Dzieci W Wieku Wczesnoszkolnym. SPI 2017, 20, 85-99.