(1)
Warchoła, M. Aktywność Turystyczna Podkarpackiej młodzieży Jako źródło Wspomagania Jej Rozwoju Osobowego. SPI 2017, 20, 199-223.