(1)
de Tchorzewski, A. M. Imperatyw Pedagogiczny Jako Element Strategii Wychowawczej. SPI 2017, 20, 61-84.