(1)
Topij-Stempińska, B. Źródła Do działalności Edukacyjnej Konwiktu Szlacheckiego W Tarnopolu. SPI 2016, 19, 227-241.