(1)
Danowska, E. Nowatorski Program Nauczania I Wychowania W Gimnazjum Wołyńskim, późniejszym Liceum W Krzemieńcu (1805–1831). SPI 2016, 19, 79-98.