(1)
Szmyt, A. Wpływ Idei Komisji Edukacji Narodowej Na Organizację Szkolnictwa W Rosji W Pierwszej połowie XIX Wieku. SPI 2016, 19, 55-78.