(1)
Bieś, A. P. Jezuickie Instytucje Edukacyjne W Orszy 1773–1820. SPI 2016, 19, 15-34.