(1)
Królikowska, A. Chyrowski Zakład Naukowo-Wychowawczy W Sprawozdaniach. SPI 2016, 19, 105-121.