(1)
Jakubiak, K.; Nawrot-Borowska, M. Rodzina Polska W XIX Wieku Jako środowisko Wychowawcze I Jej Funkcja Edukacyjna. SPI 2016, 19, 15-46.