(1)
Warchoła, M. Wpływ Uprawiania Turystyki Na kształtowanie Hierarchii wartości I Aspiracji życiowych Podkarpackiej młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych. SPI 2016, 19, 197-219.