(1)
Mari, G. Autorytet Edukacji a Wyzwanie wolności: Od czasów starożytnych Do Summerhill. SPI 2016, 19, 57-70.