(1)
Nowak, M. Między Wiedzą Naukową a mądrością W Pedagogice – W Obszarze Filozofii Wychowania. SPI 2016, 19, 19-38.