[1]
Szulakiewicz, W. 2021. Człowiek uniwersytetu – przyczynek do biografii naukowej Profesora Karola Poznańskiego (w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin). Studia Paedagogica Ignatiana. 24, 2 (sie. 2021), 107–130. DOI:https://doi.org/10.12775/SPI.2021.2.006.