[1]
Wróblewska, H.M. 2021. Podmiotowość i Twórczość. : Przestrzenie rozwoju duchowego w świetle poetyckiej myśli Karola Wojtyły. Studia Paedagogica Ignatiana. 24, 1 (maj 2021), 101–117. DOI:https://doi.org/10.12775/SPI.2021.1.005.