[1]
Mariani, A. 2020. Kształcenie jezuitów prowincji litewskiej między tradycją a zmianą Przyczynek do prozopografii jezuitów w dawnej Rzeczypospolitej. Studia Paedagogica Ignatiana. 22, 4 (sty. 2020), 19–48. DOI:https://doi.org/10.12775/SPI.2019.4.001.