[1]
Danowska, E. 2016. Nowatorski program nauczania i wychowania w Gimnazjum Wołyńskim, późniejszym Liceum w Krzemieńcu (1805–1831). Studia Paedagogica Ignatiana. 19, 3 (grudz. 2016), 79–98. DOI:https://doi.org/10.12775/SPI.2016.3.004.