[1]
Warchoła, M. 2016. Wpływ uprawiania turystyki na kształtowanie hierarchii wartości i aspiracji życiowych podkarpackiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Studia Paedagogica Ignatiana. 19, 1 (lip. 2016), 197–219. DOI:https://doi.org/10.12775/SPI.2016.1.010.