1.
Lewandowski P. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 20 października 2020 r., sygn. V U 198/19 (niepublikowany). SIT [Internet]. 24 listopad 2021 [cytowane 4 luty 2023];29:543-54. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36048