1.
Dąbrowski D. Wybrane zagadnienia odpowiedzialności operatora pocztowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie krajowej usługi pocztowej polegającej na przewozie przesyłek na tle odpowiedzialności przewoźnika. SIT [Internet]. 19 maj 2021 [cytowane 31 styczeń 2023];26:107-24. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2020.005