1.
Pniewska M. Problematyka charakteru prawnego odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w prawie polskim. SIT [Internet]. 2010 Jun. 1 [cited 2024 Jul. 21];6:182-206. Available from: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2010.008