Warylewski, Jarosław. „Wybrane Zagadnienia problemów Wymiaru sprawiedliwości Karnej W Polsce Wobec zróżnicowania Kulturowego społeczeństwa”. Studia Iuridica Toruniensia 15 (marzec 9, 2015): 195–210. Udostępniono styczeń 28, 2023. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2014.033.