Szmyt, Andrzej. „Uregulowania Konstytucji Krajowej W Perspektywie Integracji Europejskiej Oraz Kierunki niezbędnych uzupełnień”. Studia Iuridica Toruniensia 14 (listopad 23, 2014): 361–376. Udostępniono luty 7, 2023. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2014.017.