Rutkowska, Beata. “Rola Klauzul Generalnych Przy Rozstrzyganiu sporów O Roszczenia Przedstawicieli pracowników”. Studia Iuridica Toruniensia 4 (December 1, 2008): 141–150. Accessed June 17, 2024. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2008.010.