Białocerkiewicz, Jan. „«Security Wall» Na Okupowanych Terenach palestyńskich. Kilka Uwag Na Tle Opinii Doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości”. Studia Iuridica Toruniensia 4 (grudzień 1, 2008): 7–32. Udostępniono listopad 30, 2021. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2008.001.