Leciak, Michał. „Szczególne Sposoby postępowania Z Dokumentami zawierającymi Tajemnicę państwową Wydanymi Lub Znalezionymi W Toku Zatrzymania Lub Przeszukania”. Studia Iuridica Toruniensia 3 (grudzień 1, 2006): 125–140. Udostępniono luty 9, 2023. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2006.008.