Bunikowski, Dawid. „Przepadek korzyści Z przestępstwa - ujęcie Kryminologiczne I Historycznoprawne”. Studia Iuridica Toruniensia 3 (grudzień 1, 2006): 21–42. Udostępniono styczeń 29, 2023. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2006.002.