Olesińska, Agnieszka. „Stwierdzenie wygaśnięcia Decyzji Podatkowej, która stała Się Bezprzedmiotowa”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad 24, 2021): 257–277. Udostępniono styczeń 31, 2023. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36147.