Suliński, Grzegorz. „Wyłączenie Lub Ograniczenie wstąpienia Spadkobiercy wspólnika Do spółki Z o.O. – Zagadnienia Wybrane”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad 24, 2021): 369–384. Udostępniono luty 1, 2023. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36103.