Romaniuk, Paweł. „Wybrane Prawnoadministracyjne Aspekty Realizacji Zasady jawności W Sferze Funkcjonowania Administracji Publicznej”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad 24, 2021): 351–368. Udostępniono luty 1, 2023. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36100.