Zgoliński, Igor. „Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego We Wrocławiu Z Dnia 26 września 2019 r., Sygn. II AKa 292/19”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad 24, 2021): 555–566. Udostępniono luty 9, 2023. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36049.