Lewandowski, Piotr. „Glosa Do Wyroku Sądu Okręgowego W Słupsku Z Dnia 20 Października 2020 r., Sygn. V U 198/19 (niepublikowany)”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad 24, 2021): 543–554. Udostępniono luty 9, 2023. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36048.