Chrabkowski, Marek. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 14 Marca 2019 r., Sygn. I OSK 1429/17”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad 24, 2021): 513–526. Udostępniono luty 1, 2023. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36046.