Guss, Aleksandra. „Lista Skarbów Dziedzictwa – Niepotrzebna Forma Ochrony zabytków?”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad 24, 2021): 53–72. Udostępniono luty 2, 2023. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36028.