Krasuń, Aneta. „Ciężar Dowodu W Sporach Ze Stosunku Pracy – Wybrane Zagadnienia”. Studia Iuridica Toruniensia 26 (maj 19, 2020): 191–210. Udostępniono grudzień 7, 2021. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2020.009.