Dąbrowski, Daniel. „Wybrane Zagadnienia odpowiedzialności Operatora Pocztowego Za Niewykonanie Lub nienależyte Wykonanie Krajowej usługi Pocztowej polegającej Na Przewozie przesyłek Na Tle odpowiedzialności Przewoźnika”. Studia Iuridica Toruniensia 26 (maj 19, 2021): 107–124. Udostępniono luty 2, 2023. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2020.005.