Drobot, Jolanta. „Wygaśnięcie Stosunku Pracy Z Przyczyny nieujętej W Przepisach Prawa – Glosa Do uchwały Sądu Najwyższego Z Dnia 1 Lutego 2017 r., III PZP 11/16”. Studia Iuridica Toruniensia 25 (lipiec 3, 2020): 205–220. Udostępniono styczeń 24, 2022. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2019.026.