Bączyk, Mirosław. „Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego W Warszawie Z Dnia 24 Maja 2018 r., VII AGa 307/18”. Studia Iuridica Toruniensia 24 (styczeń 13, 2020): 317–328. Udostępniono marzec 22, 2023. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2019.015.