Wróbel, Adam. „Glosa Do Postanowienia Sądu Najwyższego Z Dnia 13 Kwietnia 2005 r., Sygn. III KK 23/05”. Studia Iuridica Toruniensia 12 (czerwiec 1, 2013): 265–272. Udostępniono luty 3, 2023. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2013.013.