Filipiak, Zbigniew. „Recenzja książki Dr Anny Klimaszewskiej: Code De Commerce – Francuski Kodeks Handlowy Z 1807 r., Wyd. Arche s.C., Gdańsk 2011”. Studia Iuridica Toruniensia 12 (czerwiec 1, 2013): 255–264. Udostępniono grudzień 9, 2022. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2013.012.