Organiściak, Wojciech. „Wincenty Skrzetuski O Wzajemnych Relacjach stanów sejmujących W Rzeczypospolitej Szlacheckiej (wybrane Zagadnienia)”. Studia Iuridica Toruniensia 10 (czerwiec 1, 2012): 202–220. Udostępniono marzec 22, 2023. https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2012.010.