1.
WARYLEWSKI, Jarosław. Wybrane zagadnienia problemów wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce wobec zróżnicowania kulturowego społeczeństwa. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 9 marzec 2015, T. 15, s. 195–210. [udostępniono 31.1.2023]. DOI 10.12775/SIT.2014.033.