1.
BAŁDYGA, Agnieszka. Reakcje Zachodu na wprowadzenie szariatu w Nigerii. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 9 marzec 2015, T. 15, s. 7–22. [udostępniono 5.2.2023]. DOI 10.12775/SIT.2014.023.