1.
NOWICKI, Paweł. Michał Kania, Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjno-prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 398. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 23 listopad 2014, T. 14, s. 431–436. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/SIT.2014.022.